PREV NEXT


Hobu Dojo Yoshinkan Aikido
Osaka Japan 1979