PREV NEXT

On left Craig Sensei at a Chiba Dojo tournament in Osaka, Japan 2001 fighting a Nitto Ryu style kendoist.